30 Mar 2013

Böcker!
Jag älskar böcker i allmänhet och faktaböcker i synnerhet.
Tyvärr måste jag erkänna att jag köper de flesta böcker på nätet, trots att jag även älskar bokaffärer.
Största anledningen till att jag köper böcker på nätet är att jag framförallt köper special litteratur om bokbindning, kalligrafi och grafik - på engelska. Det är väldigt svårt att få tag på dessa böcker i en vanlig bokaffär i Stockholm. Jag försöker köpa min skönlitteratur på den otroligt häftiga bokaffären Söderbokhandeln i Stockholm. Det är en gammal affär med ett enormt utbud på liten yta.
I dag var jag inne på den i Sverige kanske största bokhandeln kedjan, Akademibokhandeln, jag var in i deras 'flag ship store' på Mästersamuelsgatan. Det är en bokhandel på enormt stor yta och som tidigare hade ett hyfsat brett utbud på facklitteratur. För ca två år sedan kunde jag hitta åtminstone 15 titlar om bokbinderi. I dag blev jag alldeles chockad. De har i princip slutat med all smal facklitteratur - i dag fanns det en titel om bokbinderi. Man har samma yta men få titlar som man istället super exponerar. Jag kollade på trädgårdsböcker som de tidigare har haft ett stort utbud av titlar. I dag var de kanske 10  titlar av bara de senaste utkomna böckerna som super exponerades - dvs en titel kunde vara på två hyllplan. Besviken gick jag till konst och design avdelningen som jag tidigare skulle behöva en dag för att hinna kolla på alla titlar. Tyvärr var det samma sak där dock med något fler titlar.
Vad är det som händer - vem bestämmer vilka titlar som de ska ta in?
Hur det var på skönlitteratur avdelningen vet jag ej - jag var tvungen att gå därifrån innan jag blev deprimerad.


Books!
I love books in general and handbooks in particular.
Unfortunately, I must admit that I buy most books online, although I also love bookstores.
Biggest reason I buy books online is that I mainly buy special books about bookbinding, calligraphy and printmaking- in English. It's very difficult to get hold of these books in an ordinary bookstore in Stockholm. I'm trying to buy my fiction books in the incredibly cool bookstore 'Söderbokhandeln' in Stockholm. It's an old shop with a huge variety in a small area.
Today I was into maybe Sweden's largest bookstore chain, Akademibokhandeln, I was into their flag ship store on Master Samuelsgatan. It's a bookstore on huge surface and previously they had a fairly wide range of titels. For about two years ago, I could find at least 15 titles on bookbinding. Today, I was just shocked. They have basically stopped all narrow nonfiction/handbooks - today there was one title about bookbinding. The store has the same surface but only a few titles that instead was super exposes. I checked the gardening books department that before have had a wide selection of titles. Today, they were maybe 10 titles from just the last released books  and they were super exposed - one title could be on two shelves. Disappointed, I went to art and design department as I before would need a day to check on all titles. Unfortunately it was the same thing but with slightly more titles.
What's going on - who decides what titles they will bring in?
How it was in the fiction department I do not know - I had to walk away before I became depressed.

No comments:

Post a Comment