24 Feb 2013

spring cleaning

Jag vårstäder studion och stundvis är det totalt kaos.
Bokhyllor och lådor rensas brutalt. Högar med tidningar ska slängas men först ska de gås igenom och intressanta artiklar och inspirerande bilder ska klippas ut och klistras in i inspirationsboken. Mitt i allt skräp kan man hitta glömda godbitar.
Jag är tvungen att ibland göra brutal städningar för jag har en begränsad yta och jag jobbar med flera projekt samtidigt och behöver utrymme för tillfälliga förvaringsplatser.


I am spring cleaning my studio and occasionally it is a total chaos.
Book shelves and drawers are cleaned and reorganized  brutal. Piles of magazines to be discarded but first they are examined and interesting articles and inspiring images have to be cut out and pasted into my inspiration book. In the middle of all the junk I sometimes find forgotten goodies.
I have to make brutal cleanings time to time to make space for temporary storage locations, because I always working on several projects at the same time and I have limited space. 


Calligraphy paint that I find in a drawer.


Some of my inspirational books with scraps from magazine

Bookbinding projects have now their own space to rest on while I doing something else.

I have make room for the linen fabric

The small left over pieces of bookbinding cloth have been reorganized

No comments:

Post a Comment