1 Oct 2012

Blogg tips.


Följ gärna några av mina vänner via deras bloggar.

Linda och Odd, handbokbindare som har Djura bok och pappersverkstad och som har köpt en Vinge.
http://blytyperochtryckflytt.blogspot.se

Lena som är handbokbindare och som med sin man köpt ett hus som de omvandlar till studio/verkstad.
http://slojdlena.blogspot.se

Rachel en bokbindare från England som lever i Skotland. Hon har specialiserat sig på att ge kurser i bokbinderi över hela världen - The travveling bookbinder.
http://thetravellingbookbinder.wordpress.com

Tone en norska som är både bokbindare och kalligraf.
http://bokstavenbokbindingogkalligrafi.blogspot.se

bild som jag snott från webben.


No comments:

Post a Comment