18 Feb 2012

KB:s samlingar

Kungliga Biblioteket har fotograferat sina samlingar med de vackraste handbundna böckerna. De finns utlagda på flickr. Klicka på KB på flickr och botanisera bland alla vackra böcker.

Kungliga Biblioteket, National Library of Sweden have their collections of fine bookbinding on flickr. KB on flickr

No comments:

Post a Comment