12 Jan 2012

Från New York och Edinburgh

Posten har kommit med paket från John Neal Bookseller, New York och från min vän Rachel Hazell, Edinburg, med tidskrifter. Inspiration för det nya året.

Delivery from John Neal Bookseller, New York and from my friend Rachel Hazell, Edinburg. Lots of inspiration!



No comments:

Post a Comment