14 Aug 2010

Bookbinding

En fantastisk rolig dag med workshop med Cecilia Levy (http://www.cecilialevy.com). Det blev 4 olika tekniker;enkelt häfte, orientalisk häftning, japanskhäftning och dragspelsbok. Var så upptagen med att binda böcker så jag glömde ta foton.


No comments:

Post a Comment